'

Instytucja: KOMARÓWKA PODLASKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA

  Twoja wiadomość

  Do: komarowka@home.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:59

  odczytano w dniu 2018-01-09 09:26.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA

  Dzień dobry.

  W załączeniu Gmina Komarówka Podlaksa przesyła odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

  Link do uchwały: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2010/2306/

  Sekretarz Gminy

  Elżbieta Zienkiewicz

  tel. 083 353-50-04

  Opis: 100px-POL_gmina_Komarówka_PodlaskaCOA.svg

  Załączniki

 • Fwd: odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA

  Komarówka Podlaska, 2018-02-28
  Or. 1431.5.2018
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  Urząd Gminy Komarówka Podlaska w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska udostępnia następujące informacje:

  1)czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
  - obowiązuje - Uchwała Nr XLII/228/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
  BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net
  Link :http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=117&str=1&id=1168

  2)czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - nie utworzono

  3)czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - nie powołano

  4)czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - nie obowiązuje

  5)informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - liczba uchwał w 2014 roku - 70
  - liczba uchwał w 2015 roku - 73
  - liczba uchwał w 2016 roku - 44

  6)informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - liczba konsultacji społecznych w 2014 roku - 2
  - liczba konsultacji społecznych 2015 roku - 1
  - liczba konsultacji społecznych w 2016 roku - 1

  7)czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
  - nie utworzono

  8)czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - przyjęto uchwałę w sprawie powołania gminnej rady seniorów
  Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Komarówka Podlaska
  BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net
  Link :http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=173&str=1&id=2576

  9)czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

  - nie wyodrębniono fundusz na rok 2014 - Uchwała Nr XXI/137/2013 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net Link :
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=158&str=1&id=1760

  - wyodrębniono fundusz na lata 2015-2016 - Uchwała Nr XXX/190/2014 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net
  Link :http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=166&str=1&id=1936

  - nie wyodrębniono fundusz na rok 2017 - Uchwała Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 r.
  BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net
  Link :http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=173&str=1&id=2472

  - nie wyodrębniono fundusz na rok 2018 - Uchwała Nr XX/146/2017 Rada Gminy Komarówka Podlaska 24 lutego 2017 roku w sprawie funduszu sołeckiego
  BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net
  Link :http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=173&str=1&id=2844

  10)link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - nie wydano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

  11)czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - nie funkcjonuje

  12)jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - nie funkcjonuje

  13)jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  - nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  z poważaniem

  Dorota Maksymiuk-Mitońska
  Urząd Gminy Komarówkq Podlaska

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA

  Or. 1431.11.2018 Komarówka Podlaska, 2018-08-02

  Sprawa-7329

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17
  lipca 2018 r., Gmina Komarówka Podlaska przesyła następujące informacje:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  W wymienionych jednostkach nie są prowadzone media.

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
  radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
  osoby prawnej gminy;

  Nie dotyczy

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Nie dotyczy
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie;

  Nie dotyczy
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Nie dotyczy
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  2015 - 23 473,28 zł

  2016 - 29 864,67 zł

  2017 - 46 545,34 zł

  2018 - 23 444,24 zł

  Z poważaniem:

  Sekretarz Gminy

  Elżbieta Zienkiewicz

  tel. 083 353-50-04

  Opis: 100px-POL_gmina_Komarówka_PodlaskaCOA.svg

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA

  Twoja wiadomość

  Do: komarowka@home.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 09:27.