Instytucja: KRAŚNIK

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • sprawa-5037 - udostępnienie informacji publicznej przez KRAŚNIK

  Witam

  W załączeniu przekazuję odpowiedz (plik PDF) odpowiedz na Państwa wniosek w
  przedmiocie udostępnienie informacji publicznej.

  Łukasz Janik
  Kierownik Referatu Organizacyjnego
  Urząd Gminy Kraśnik
  tel. 81 826 41 65

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.
  Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,
  rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek
  działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot
  nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji,
  który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie
  tego materiału z komputera.

  Załączniki

 • Returned mail: User unknown przez KRAŚNIK

  The original message was received Mon, 04 Nov 2019 16:45:19 +0200
  from -

  ----- The following address(es) had permanent fatal errors -----
  <7d09917@zeto.pl>; originally to 7d09917@zeto.pl (unrecoverable error)
  The recipient '7d09917' is unknown at host 'zeto.pl'-- Message body has been omitted --

 • Your message couldn't be delivered przez KRAŚNIK

  ====================================================

  Your message couldn't be delivered

  ====================================================

  The message you sent to nquiries@spca-ct.co.za couldn't be delivered due to: Recipient email server rejected the message.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Further Information

  5.4.1 All recipient addresses rejected : Access denied [VE1EUR03FT026.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com]

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  If you sent this message to multiple addresses, you'll receive a notification like this
  for every one that didn't arrive.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Powered by Mimecast

  © 2003 - 2019 Mimecast Services Limited.

 • Płatność z Twojego konta. przez KRAŚNIK

 • Płatność z Twojego konta. przez KRAŚNIK