Instytucja: 

ŁABUNIE

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez ŁABUNIE

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
  styczeń 2018 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem
  "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁABUNIE

  ------ Oryginalna wiadomość --------
  Od: "{{ email }}" <{{ email }}>
  Do: "{{ email }}" <{{ email }}>
  Data: 22 styczeń 2018 o 11:10
  Temat: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy
  Łabunie przekazuje następujące informacje:

  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  > wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  > 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  > jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  > dostępna ta uchwała, - NIE

  > - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
  > ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE

  > - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
  > NIE

  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  > konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  > jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  > jest dostępna ta uchwała, - TAK:
  > https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2.pdf

  > - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  > 2014-2016,: 2014 - 38, 2015 - 55, 2016 - 61.

  > - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  > poszczególnych latach 2014-2016,

  https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=149&p1=szczegoly&p2=867198
  http://www.labunie.com.pl/2016/04/zawiadomienie-fotowoltaika/

  > - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  > gminnym), - NIE

  > - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  > gminnym), - NIE

  > - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  > sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
  > pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  > wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  > strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie
  > wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE

  2014:
  https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Uchwala_Nr_XXVII_180_2014_1.pdf

  2015:
  https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Uchwala_Nr_III__10__fundusz_solecki.pdf

  2016:
  https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Uchwala_Nr_XIII_80_2016.pdf

  > - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  > realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE

  > - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  > jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  > przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  > projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  > którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  > budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE

  > - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
  > inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  > wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  > (partycypacyjny), - NIE

  > - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  > latach 2014-2016. - O