Instytucja: TERESPOL

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TERESPOL

  Twoja wiadomość

  Do: um@terespol.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:59

  odczytano w dniu 2018-01-09 11:37.

 • Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TERESPOL

  Witam, w odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
  informuję, że:
  Ad- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
  tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
  ta uchwała, - NIE;
  Ad- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE
  Ad- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), NIE
  Ad - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest
  dostępna ta uchwała, TAK- https://umterespol.e-biuletyn.pl/index.php
  id=70&rok=2012&miesiac=9&p1=szczegoly&p2=10059
  Ad- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016: 2014 - 56; 2015-72; 2016-60
  Ad - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016: 2014-0; 2015-0; 2016-0;
  Ad - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), TAK
  Ad - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), NIE
  Ad- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
  którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
  (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, NIE
  Ad - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie, BRAK
  Ad - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym
  dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
  obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE
  Ad - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
  inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
  w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), NIE
  Ad - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016.BRAK

  Pozdrawiam
  Józef Paderewski
  Sekretarz Miasta Terespol