Instytucja: 

TERESZPOL

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TERESZPOL

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2018-01-09 07:59

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TERESZPOL

  Dzień dobry

  > Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  > Data: 2018-01-09 07:59
  > Od: {{ email }}
  > Do: {{ email }}

  Dzień dobry
  W odpowiedzi na wniosek Sieć Obywatelska Watchdog Polska udzielamy
  > następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie), - nie obowiązuje
  a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie) - nie utworzono;

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego)- nie powołano;

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link>
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,- uchwała Nr XIV/76/16 Rady
  Gminy Tereszpol z dnia 26 lutego 2016 r.
  link -
  https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1053123;

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,
  w roku 2014 - Rada Gminy przyjęła 41 uchwał
  w roku 2015 - Rada Gminy przyjęła 55 uchwał
  w roku 2016 - Rada Gminy przyjęła 63 uchwał

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,
  w roku 2014 - 1
  w roku 2015 - 2
  w roku 2016 - 1

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym) - nie utworzono;

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym) - nie utworzono;

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - tak Uchwała Nr
  XIV/80816 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 lutego 2016 r. - link
  https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1053145

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
  https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zal_Nr_3_do_Z_46_16.pdf
  https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zalaczniki_do_Z_43_16.pdf
  https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=365&akcja=szczegoly&p2=1231572
  https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Spr.opisowe__z_wyk.budz.__za_2015_rok..pdf

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
  -rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
  przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
  strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego)- nie;

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z
  mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
  obywatelski (partycypacyjny), - jaka była kwota budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
  reprezentacji

  Z poważaniem
  Sekretarz Gminy Tereszpol
  Maria Skóra
  tel 84 687 66 35