Instytucja: 

TOMASZÓW LUBELSKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez TOMASZÓW LUBELSKI

  Dzień dobry !

  Odpowiadając na wniosek o udostepnienie informacji
  publicznej niżej podaję informacje :

  - w Gminie Tomaszów Lubelski nie ma uchwały podjętej na podstawie art.19c
  ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącej
  trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
  publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  - nie została utworzona gminna rada działalności pożytku publicznego ,

  - nie została powołana rada oświatowa,

  - obowiązuje uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
  mieszkańcami Gminy Tomaszów Lubelski - Uchwała Nr XVI/128/2012 z dnia 15
  czerwca 2012 r.

  Uchwała jest na stronie BIP Urząd Gminy Tomaszów Lubelski - uchwały kadencja
  2010 - 2014

  - liczba podjętych uchwał :

  2014 - 82 uchwał ( kadencja
  2010-2014 - 68 uchwał i kadencja 2014 - 2018 - 14 uchwał )

  2015 - 86 uchwał

  2016 - 119 uchwał

  - w latach 2014 - 2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  - nie utworzono gminnej rady seniorów,

  - fundusz sołecki wyodrębniono uchwałą Nr XXXIII/261/2014 z dnia 31 marca
  2014 r.

  Uchwała jest na stronie BIP Urząd Gminy Tomaszów Lubelski - uchwały
  kadencja 2010 - 2014

  Fundusz sołecki ujęty jest jako załącznik do budżetu . Budżet znajduje się
  na BIP w zakładce - budżet .

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,


  Pozdrawiam


  Barbara Herda


  Inspektor ds. obsługi Rady Gminy