Instytucja: ULHÓWEK

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ULHÓWEK

  W odpowiedzi na wniosek poniżej podaję informacje:
  1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
  tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
  ta uchwała,
  TAK http://www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl/

  2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  NIE

  3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  NIE

  4.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
  uchwała,
  TAK z 2003r http://www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl/

  5.informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,
  133

  6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,
  NIE BYŁO

  7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  NIE

  8.czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  NIE

  9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
  którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
  (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  10.link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  11.czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako
  konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia
  części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli
  tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
  uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego),
  NIE

  12.jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
  inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
  w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  NIE

  13.jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016.