Instytucja: 

WISZNICE

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez WISZNICE

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2017 r. informuję, iż:

  - nie obowiązuje w gminie uchwała dot. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  - nie stworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  - nie powołano w gminie rady oświatowej,

  - nie powołano w gminie uchwały dot. Zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami

  - liczba przyjętych uchwał w latach 2014-106

  Rok 2014 - 29

  Rok 2015 - 61

  Rok 2016 - 67

  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 -2016

  3 konsultacje w ramach których odbyło się co najmniej 6 spotkań z
  mieszkańcami oraz przeprowadzono 2 ankiety

  - Młodzieżowa Rada Gminy działała w gminie przez około 4 lata w roku 2017
  nie została utworzona

  - Nie utworzono gminnej rady seniorów

  Tak wyodrębniono w gminie fundusz sołecki , obowiązująca uchwała: Nr
  III/19/2015

  http://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61
  <http://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=1032328>
  &p1=szczegoly&p2=1032328

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

  Z wyrazami szacunku,

  Ewa Jarosławska-Popielewicz

  Podinspektor ds. Promocji Gminy i obsługi Rady Gminy

  Urząd Gminy Wisznice

  ul. Rynek 35

  21-580 Wisznice

  tel. 83 378 21 19, 83 378 21 02

  faks: 83 378 20 39

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.wisznice.pl/> www.wisznice.pl

  herb_wisznic

  Załączniki

  • image001_RTesDBm.jpg