'

Instytucja: PYSKOWICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PYSKOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <info@pyskowice.pl> o 2017-12-02 23:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-12-04 08:19

 • (bez tematu) przez PYSKOWICE

  Dzień dobry,
  w załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Pozdrawiam
  Sandra Nowak-Keller
  Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
  Urząd Miejski w Pyskowicach
  ul. Strzelców Bytomskich 3
  44-120 Pyskowice
  tel. /32/ 332 60 78

 • (bez tematu) przez PYSKOWICE

  Dzień dobry,
  w załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Pozdrawiam
  Sandra Nowak-Keller
  Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
  Urząd Miejski w Pyskowicach
  ul. Strzelców Bytomskich 3
  44-120 Pyskowice
  tel. /32/ 332 60 78

  Załączniki

 • Fwd: informacja publiczną dot. informacji czy przekazano informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. [Sprawa#SO.502.3.005.2020] przez PYSKOWICE

  Dokumenty: SO.KW.1107.2020
  Znak sprawy: SO.502.3.005.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW-e-000613/20
  Wysłane przez: Elżbieta Maj

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • odpoowiedz.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • odpoowiedz_t2DF1AL.jpg (nieskanowany) Skanuj