Instytucja: 

WÓLKA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WÓLKA

  Dzień Dobry ,
  W odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku, przesyłam informacje uzyskane od pracowników Urzędu Gminy Wólka.

  Pytanie:
  Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Odpowiedz:
  Uchwała Nr XII.76.2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie w określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest dostępna pod linkiem:
  http://bip.wolka.pl/wiadomosci/638/wiadomosc/282662/uchwala_nr_xii762015_rady_gminy_wolka_z_dnia_9_wrzesnia_2015r_w_

  Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  Odpowiedz:
  W Gminie Wólka nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  Pytanie:
  Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  Odpowiedz:
  W Gminie Wólka nie powołano rady oświatowej.

  Pytanie:
  Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Odpowiedz:
  Uchwała nr X.66.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na ternie Gminy Wólka jest dostępna pod linkiem:
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3136/wiadomosci/271592/files/uch_66_2015.pdf

  Żądana informacja:
  Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odpowiedz:
  W latach 2014-2016 Rada Gminy podjęła 185 uchwał.

  Żądana informacja:
  Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  Odpowiedz:
  W Gminie Wólka w latach 2014-2015 przeprowadzono 12 konsultacji społecznych.

  Pytanie:
  Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Odpowiedz:
  W Gminie Wólka nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  Pytanie:
  Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  Odpowiedz:
  W Gminie Wólka nie utworzono gminnej rady seniorów.

  Pytanie:
  Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  Odpowiedz:
  Uchwała Nr VII.37.2015 z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki jest dostępna pod linkiem:
  http://bip.wolka.pl/wiadomosci/638/wiadomosc/258409/uchwala_nr_vii372015_rady_gminy_wolka_z_dnia_2_marca_2015r_w_spr

  Żądana informacja:
  Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Odpowiedz:
  Zarządzenie Nr 16.2016 Wójta Gminy z dnia 17.03.2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wólka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce, za 2015 rok. zawierającego informacje związane z realizacją funduszu sołeckiego jest dostępne pod linkiem:
  http://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wiadomosc/320608/zarzadzenie_nr_1616_wojta_gminy_wolka_z_dnia_17_marca_2016r_w_sp
  Zarządzenie Nr 21.2017Wójta Gminy Wólka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wólka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce, za 2016 rok.
  zawierającego informacje związane z realizacją funduszu sołeckiego jest dostępne pod linkiem:
  http://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wiadomosc/371624/zarzadzenie_nr_2117_wojta_gminy_wolka_z_dnia_31_marca_2017_r_w_s

  Pytanie:
  Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  Odpowiedz:
  W Gminie Wólka nie funkcjonuje budżet obywatelski

  Żądana Informacja:
  Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  Odpowiedz:
  Nie dotyczy

  Żądana Informacja:
  Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  Odpowiedz:
  Nie dotyczy

  Pozdrawiam
  Agnieszka Rybka
  Inspektor ds. Rady Gminy i Kadr