Instytucja: 

ZAKRZEW (woj. lubelskie)

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

16

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Undeliverable: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAKRZEW (woj. lubelskie)

  [http://products.office.com/en-us/CMSImages/Office365Logo_Orange.png?version=b8d100a9-0a8b-8e6a-88e1-ef488fee0470]
  Your message to {{ email }} couldn't be delivered.

  zakrzew wasn't found at lubelskie.pl.

  sprawa-5164 Office 365 zakrzew
  Action Required Recipient

  Unknown To address

  How to Fix It
  The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the following:

  * Send the message again following these steps: In Outlook, open this non-delivery report (NDR) and choose Send Again from the Report ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select the link "To send this message again, click here." Then delete and retype the entire recipient address. If prompted with an Auto-Complete List suggestion don't select it. After typing the complete address, click Send.
  * Contact the recipient (by phone, for example) to check that the address exists and is correct.
  * The recipient may have set up email forwarding to an incorrect address. Ask them to check that any forwarding they've set up is working correctly.
  * Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on the web by following the steps in this article: Fix email delivery issues for error code 5.1.1 in Office 365<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389363>, and then send the message again. Retype the entire recipient address before selecting Send.

  If the problem continues, forward this message to your email admin. If you're an email admin, refer to the More Info for Email Admins section below.

  Was this helpful? Send feedback to Microsoft<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525920>.
  ________________________________

  More Info for Email Admins
  Status code: 550 5.1.1

  This error occurs because the sender sent a message to an email address outside of Office 365, but the address is incorrect or doesn't exist at the destination domain. The error is reported by the recipient domain's email server, but most often it must be fixed by the person who sent the message. If the steps in the How to Fix It section above don't fix the problem, and you're the email admin for the recipient, try one or more of the following:

  The email address exists and is correct - Confirm that the recipient address exists, is correct, and is accepting messages.

  Synchronize your directories - If you have a hybrid environment and are using directory synchronization make sure the recipient's email address is synced correctly in both Office 365 and in your on-premises directory.

  Errant forwarding rule - Check for forwarding rules that aren't behaving as expected. Forwarding can be set up by an admin via mail flow rules or mailbox forwarding address settings, or by the recipient via the Inbox Rules feature.

  Mail flow settings and MX records are not correct - Misconfigured mail flow or MX record settings can cause this error. Check your Office 365 mail flow settings to make sure your domain and any mail flow connectors are set up correctly. Also, work with your domain registrar to make sure the MX records for your domain are configured correctly.

  For more information and additional tips to fix this issue, see Fix email delivery issues for error code 550 5.1.1 in Office 365<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389363>.

  Original Message Details
  Created Date: 1/9/2018 6:59:40 AM
  Sender Address: {{ email }}
  Recipient Address: {{ email }}
  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Error Details
  Reported error: 550 5.1.1 <{{ email }}>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table
  DSN generated by: VI1PR0102MB3391.eurprd01.prod.exchangelabs.com
  Remote server: mars.lubelskie.pl

  Message Hops
  HOP TIME (UTC) FROM TO WITH RELAY TIME
  1 1/9/2018
  6:59:40 AM localhost urszula.ptr.jawne.info.pl ESMTP *
  2 1/9/2018
  6:59:40 AM urszula.ptr.jawne.info.pl VE1EUR01FT014.mail.protection.outlook.com Microsoft SMTP Server *
  3 1/9/2018
  6:59:41 AM VE1EUR01FT014.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com AM4PR01CA0071.outlook.office365.com Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) 1 sec
  4 1/9/2018
  6:59:41 AM AM4PR01CA0071.eurprd01.prod.exchangelabs.com VI1PR0102MB3391.eurprd01.prod.exchangelabs.com Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256) *

  Original Message Headers

  Received: from AM4PR01CA0071.eurprd01.prod.exchangelabs.com
  (2a01:111:e400:59dc::39) by VI1PR0102MB3391.eurprd01.prod.exchangelabs.com
  (2603:10a6:803:16::16) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
  cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256) id 15.20.366.8; Tue, 9 Jan
  2018 06:59:41 +0000
  Received: from VE1EUR01FT014.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com
  (2a01:111:f400:7e01::206) by AM4PR01CA0071.outlook.office365.com
  (2a01:111:e400:59dc::39) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
  cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.20.386.5 via Frontend
  Transport; Tue, 9 Jan 2018 06:59:41 +0000
  Authentication-Results: spf=none (sender IP is 62.181.9.79)
  smtp.mailfrom=fedrowanie.siecobywatelska.pl; lubelskie.pl; dkim=none (message
  not signed) header.d=none;lubelskie.pl; dmarc=fail action=none
  header.from=fedrowanie.siecobywatelska.pl;
  Received-SPF: None (protection.outlook.com: fedrowanie.siecobywatelska.pl does
  not designate permitted sender hosts)
  Received: from urszula.ptr.jawne.info.pl (62.181.9.79) by
  VE1EUR01FT014.mail.protection.outlook.com (10.152.2.219) with Microsoft SMTP
  Server id 15.20.345.12 via Frontend Transport; Tue, 9 Jan 2018 06:59:40 +0000
  Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
  by urszula.ptr.jawne.info.pl (Postfix) with ESMTP id 403669D0C8
  for <{{ email }}>; Tue, 9 Jan 2018 07:59:40 +0100 (CET)
  Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
  MIME-Version: 1.0
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=

 • Bestsellers przez ZAKRZEW (woj. lubelskie)

  Załączniki

  • ngmiuvjuwcyyt.jpeg
 • SKARPETKI Tommy Hilfiger. Zestaw skarpetek 30 par przez ZAKRZEW (woj. lubelskie)

  Załączniki

  • muvuzbrrvapiay.jpeg
 • Removio - Pozbądź się brodawek i brodawczaków szybko i bezpiecznie! przez ZAKRZEW (woj. lubelskie)

  Załączniki

  • mseeyoqyrpea.jpeg
 • ZENIDOL — Prosty sposób pokonać grzybicę, świąd i pęknięcia! przez ZAKRZEW (woj. lubelskie)

  Załączniki

  • qoaynowoyakx.jpeg