Instytucja: BLEDZEW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BLEDZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <poczta@bledzew.pl> o 2018-01-09 08:00

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-09 08:29

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BLEDZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <poczta@bledzew.pl> o 2018-01-09 08:00

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-09 08:29

 • informacja publiczna przez BLEDZEW

  W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję:

  1. W Gminie Bledzew nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej.
  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
  3. Nie utworzono gminnej rady oświatowej.
  4. Uchwała jest dostępna pod linkiem
  http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1013
  <http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1013&dok_id=1
  522> &dok_id=1522
  5. W poszczególnych latach przyjęto następująca liczbę uchwał: 2014 -
  79, 2015 - 82, 2016 - 79.
  6. Konsultacji nie przeprowadzano.
  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  9. Uchwala jest dostępna pod linkiem:
  http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224
  <http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224&dok_id=3
  263> &dok_id=3263
  10. W gminie nie funkcjonuje budżet partycypacyjny.

  Sekretarz Gminy

  Wojciech Andrzejewski

  957436613

 • informacja publiczna przez BLEDZEW

  W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję:

  1. W Gminie Bledzew nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej.
  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
  3. Nie utworzono gminnej rady oświatowej.
  4. Uchwała jest dostępna pod linkiem
  http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1013
  <http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1013&dok_id=1
  522> &dok_id=1522
  5. W poszczególnych latach przyjęto następująca liczbę uchwał: 2014 -
  79, 2015 - 82, 2016 - 79.
  6. Konsultacji nie przeprowadzano.
  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  9. Uchwala jest dostępna pod linkiem:
  http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224
  <http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224&dok_id=3
  263> &dok_id=3263
  10. W gminie nie funkcjonuje budżet partycypacyjny.

  Sekretarz Gminy

  Wojciech Andrzejewski

  957436613

 • Uaktualnij swoją skrzynkę pocztową!!! przez BLEDZEW

  --
  Drogi użytkowniku e-mail

  Twój limit skrzynki pocztowej jest pełny, może to spowodować, że twoja
  skrzynka pocztowa będzie naruszona lub nie będziesz więcej otrzymywać
  więcej wiadomości e-mail, aby kontynuować korzystanie ze skrzynki
  pocztowej, natychmiast uaktualnisz swoją skrzynkę pocztową za pomocą
  Kwota. Ta usługa jest bezpłatna.

  Uaktualnij limit skrzynki pocztowej tutaj [1]

  Po zakończeniu aktualizacji skrzynka pocztowa będzie działać skutecznie.

  Gorące pozdrowienia.
  Poczta Admin Helpdesk.

  Links:
  ------
  [1] http://pocztasecurityadminhelpdesk.moonfruit.com/

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BLEDZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <poczta@bledzew.pl> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-09 08:29

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BLEDZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <poczta@bledzew.pl> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-09 08:29