Instytucja: DESZCZNO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DESZCZNO

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku informujemy:

  1)w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  2)nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
  3)nie powołano rady oświatowej
  4)obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami link: http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2432/22_06_2016_13_09_43XXII.188.2016_konsultacje.pdf
  5)liczba przyjętych uchwał w 2014 r.-118 szt., 2015 r.-115 szt., 2016 r.-97 szt., 2017 r.-120szt.
  6)w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami
  7)nie utworzono młodzieżowej rady gminy
  8)utworzono gminną radę seniorów, link:
  http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2319/01_03_2016_09_54_44XIX.148.2016_GRS.pdf
  9)wyodrębniono fundusz sołecki link:
  http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_1546/01_04_2014_09_17_47LIII.417.2014_fundusz_solecki.pdf
  10) brak zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego
  11) nie funkcjonuje budżet obywatelski

  _______________________________________________

  Julita Ziomek
  Urząd Gminy Deszczno
  ul. Lubuska 90
  66-446 Deszczno
  e-mail: radagminy@deszczno.pl
  Tel.: 95 728 76 50
  Fax: 95 728 76 51

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DESZCZNO

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku informujemy:

  1)w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  2)nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
  3)nie powołano rady oświatowej
  4)obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami link: http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2432/22_06_2016_13_09_43XXII.188.2016_konsultacje.pdf
  5)liczba przyjętych uchwał w 2014 r.-118 szt., 2015 r.-115 szt., 2016 r.-97 szt., 2017 r.-120szt.
  6)w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami
  7)nie utworzono młodzieżowej rady gminy
  8)utworzono gminna radę seniorów, link:
  http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2319/01_03_2016_09_54_44XIX.148.2016_GRS.pdf
  9)wyodrębniono fundusz sołecki link:
  http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_1546/01_04_2014_09_17_47LIII.417.2014_fundusz_solecki.pdf
  10) brak zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego
  11) nie funkcjonuje budżet obywatelski

  _______________________________________________

  Julita Ziomek
  Urząd Gminy Deszczno
  ul. Lubuska 90
  66-446 Deszczno
  e-mail: radagminy@deszczno.pl
  Tel.: 95 728 76 50
  Fax: 95 728 76 51