Instytucja: GUBIN

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez GUBIN

  Witam, w związku z wnioskiem z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie
  informacji publicznej przesyłam informację zwrotną:
  1. Nie obowiązuje
  2. Nie
  3. Nie
  4. http://www.bip.gminagubin.pl/system/obj/989_Uchwala_nr_X_34_2011.pdf
  5. 2014r. - 44, 2015r. - 73, 2016r. - 66
  6. 3
  7. Nie
  8. Nie
  9.
  http://www.bip.gminagubin.pl/system/obj/2080_Uchwala_nr_26_VI_2015.pdf
  10. -
  11. Nie
  12. -
  13. -

  Pozdrawiam
  --
  _Katarzyna Fiedorowicz_

  Urząd Gminy Gubin
  ul. Obrońców Pokoju 20
  66-620 Gubin
  tel. 68 3591640 w. 107

  Załączniki

 • Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez GUBIN

  Witam, w związku z wnioskiem z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie
  informacji publicznej przesyłam informację zwrotną:
  1. Nie obowiązuje
  2. Nie
  3. Nie
  4. http://www.bip.gminagubin.pl/system/obj/989_Uchwala_nr_X_34_2011.pdf
  5. 2014r. - 44, 2015r. - 73, 2016r. - 66
  6. 3
  7. Nie
  8. Nie
  9.
  http://www.bip.gminagubin.pl/system/obj/2080_Uchwala_nr_26_VI_2015.pdf
  10. -
  11. Nie
  12. -
  13. -

  Pozdrawiam
  --
  _Katarzyna Fiedorowicz_

  Urząd Gminy Gubin
  ul. Obrońców Pokoju 20
  66-620 Gubin
  tel. 68 3591640 w. 107

  Załączniki