Instytucja: 

LUBISZYN

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBISZYN

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_2IDWpuO.txt
 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBISZYN

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 09.01.2018r. informuję:
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała – TAK
  Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXII/231/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami
  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
  publicznego na rok 2018”
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/lubiszyn/5376.pdf
   - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) –
  NIE, natomiast powoływana jest Komisja konkursowa w skład, której
  wchodzą przedstawiciele Wójta, osoby reprezentujące organizacje
  pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku
  publicznego (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, w tym
  podmioty biorące udział w konkursie) oraz przedstawiciele Rady Gminy
  Lubiszyn w ilości 2 osób.
   - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego) - NIE
   - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE
   - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016:
      2014 – 83, 2015 – 90, 2016 - 63
   - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016 – Konsultacje z mieszkańcami
  przeprowadzane są na zebraniach wiejskich zwłaszcza przy tworzeniu
  wniosków dotyczących wykorzystania funduszy sołeckich lub w innych
  sprawach ważnych dla gminy.
   - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym) - NIE
   - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym) - NIE
   - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego – TAK
  Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXV/246/2014 z dnia 31 marca 2014 r w
  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubiszyn
  środków stanowiących fundusz sołecki
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/lubiszyn/3763.pdf

   - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - brak
   - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
  Mieszkańcy mają możliwość wskazywania swoich potrzeb i inicjowania zadań
  w ramach funkcjonującego funduszu sołeckiego.
   - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny)
   - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  _*
  URZĄD GMINY LUBISZYN*_/*

  */Plac Jedności Robotniczej 1
  66-433 Lubiszyn
  woj. lubuskie/

  /tel. +48 95 727 71 30
  tel. +48 519 513 130
  fax +48 95 727 71 46

  http: www.lubiszyn.pl
  e-mail:{{ email }}

  Zastanówmy się czy jest konieczność drukowania każdego maila. Wspólnie
  zadbajmy o środowisko.
  W dniu 2018-01-09 o 08:00, {{ email }} pisze:

  Załączniki

  • herbwhite.JPG
  • Odp.1431.6.2018._Sieć_Obywatelska.pdf
 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBISZYN

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_pmwFdtl.txt
 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBISZYN

  Otrzymaliśmy od Państwa dwa wnioski o udostępnienie informacji
  publicznej o tej samej treści lecz inny adres do odpowiedzi: sprawa-5203
  i sprawa-4642.

  Czy mamy wysłać odpowiedź na oba wnioski, czy tylko na jeden?

  Z poważaniem

  Katarzyna Wiśniewska

  _*
  URZĄD GMINY LUBISZYN*_/*

  */Plac Jedności Robotniczej 1
  66-433 Lubiszyn
  woj. lubuskie/

  /tel. +48 95 727 71 30
  tel. +48 519 513 130
  fax +48 95 727 71 46

  http: www.lubiszyn.pl
  e-mail:{{ email }}

  Zastanówmy się czy jest konieczność drukowania każdego maila. Wspólnie
  zadbajmy o środowisko.
  W dniu 2018-01-09 o 07:56, {{ email }} pisze:

  Załączniki

  • herbwhite.JPG