Instytucja: SZCZANIEC

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZANIEC

  Twoja wiadomo��

  Do: ug@szczaniec.pl
  Temat: Wniosek o udost�pnienie informacji publicznej
  Wys�ano: 09.01.2018 08:00

  odczytano w dniu 09.01.2018 11:59.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZANIEC

  Witam,
  Otrzymaliśmy od Państwa wniosek o udostępnienie informacji. Niestety jest on nieczytelny w związku z pojawiającymi się ikonami (w załączeniu przesyłam skan wiadomości). W związku z tym proszę o przesłanie zapytania w formacie .pdf lub .doc.

  Pozdrawiam,
  Natalia Kubiak

  Urząd Gminy Szczaniec
  66-225 Szczaniec 73
  woj. Lubuskie
  tel. (+48 68) 34 10 700
  tel/fax (+48 68) 34 10 379
  E-mail: ug@szczaniec.pl

  Załączniki

 • Odp: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZANIEC

  <html><head><style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>&#13;</head><body><p>Witam</p>&#13;<p>Odp udost&#281;pnienie informacji publicznej (odp odnosz&#261; sie do kolejno zadawanych pyta&#324;)</p>&#13;<p>ad. 1) Tak http://bip.szczaniec.pl/system/obj/3694_uchwala_289.pdf</p>&#13;<p>ad. 2) Nie</p>&#13;<p>ad. 3) Nie</p>&#13;<p>ad. 4) Tak (uchwa&#322;a w za&#322;aczeniu)</p>&#13;<p>ad. 5) 2014r - 70 szt; 2015r - 134 szt; 2016r - 67 szt</p>&#13;<p>ad. 6) 2014r - 1 szt; 2015r -1 szt; 2016r - 1 szt</p>&#13;<p>ad. 7) Nie</p>&#13;<p>ad. 8) Nie</p>&#13;<p>ad. 9) Tak http://bip.szczaniec.pl/system/obj/2260_40.pdf</p>&#13;<p>ad. 10) Nie wydawano</p>&#13;<p>ad. 11) Nie</p>&#13;<p>ad. 12) Nie dotyczy</p>&#13;<p>ad. 13) Nie dotyczy</p>&#13;<p>Pozdrawiam</p>&#13;<p>Czes&#322;aw S&#322;odnik - Sekretarz Gminy Szczaniec&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>Dnia Czwartek, 11 Stycznia 2018 09:13 Gmina Szczaniec &lt;ug@szczaniec.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>&#13;<p><br><br></p>&#13;<p>&#160;</p><br></body></html>

  Załączniki