Instytucja: ZBĄSZYNEK

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBĄSZYNEK

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@zbaszynek.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 08:00

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:10.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBĄSZYNEK

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. przesyłam następujące informacje:
  1/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
  2/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
  3/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
  4/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
  5/ W latach 2014-2016 Rada Miejska w Zbąszynku przyjęła łącznie 255 uchwał. Rok 2014- 70 uchwał, rok 2015- 92 uchwały, rok 2016 - 93 uchwały.
  6/ W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.
  7/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
  8/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
  9/ W Gminie Zbąszynek został wyodrębniony Fundusz Sołecki Uchwałą Nr XXXIX/23/2014 z dnia 27 marca 2014 roku Rady Miejskiej w Zbąszynku. http://www.bip.zbaszynek.pl/system/pobierz.php?plik=UCHWALA_NR_XXXIX_23_2014.pdf&id=6743
  Organ wykonawczy nie wydał zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
  10/ Na terenie Gminy Zbąszynek nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców Projekty.

  Informacji udzielił:
  Jan Makarewicz
  Sekretarz Gminy