Instytucja: 

BOLIMÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Automatyczna odpowiedź (Wniosek o udostępnienie informacji publicznej) przez BOLIMÓW

  <html><body><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">&#13;<div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Informujemy, &#380;e Twoja wiadomo&#347;&#263; zosta&#322;a dostarczona.</span></div>&#13;<div>&#160;</div>&#13;<div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Urz&#261;d Gminy Bolim&#243;w</span></div>&#13;<div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">ul. &#321;owicka 9</span></div>&#13;<div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">99 - 417 Bolim&#243;w<br></span></div>&#13;</span></div><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></body></html>

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLIMÓW

  Urząd Gminy w Bolimowie w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu do tut. Urzędu 09.01.2018r.)

  Z poważaniem,
  Urząd Gminy w Bolimowie

  Załączniki

 • Automatyczna odpowiedź (Wniosek o udostępnienie informacji publicznej) przez BOLIMÓW

  <html><head></head><body><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Informujemy, &#380;e Twoja wiadomo&#347;&#263; zosta&#322;a dostarczona.</span></div>
  <div>&#160;</div>
  <div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Urz&#261;d Gminy Bolim&#243;w</span></div>
  <div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">ul. &#321;owicka 9</span></div>
  <div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">99 - 417 Bolim&#243;w<br></span></div>
  </span></div><br></body></html>