Instytucja: ZAWIERCIE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWIERCIE

  Dzień dobry,

  przedstawiam poniżej odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej:

  1. W Gminie Zawiercie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie),

  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art.
  41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  3. Nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),

  4. Obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  która została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej -
  http://www.zawiercie.bip.net.pl W kwestii podania linku do w/w uchwały
  wyjaśniam, że zasada konstrukcyjna ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej zakłada, że wniosek o dostęp do informacji
  publicznej, składa się dopiero wówczas, jeśli oczekiwana informacja o
  sprawach publicznych nie znalazła się na stronach Biuletynu Informacji
  Publicznej,

  5. Liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016 została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej,

  6. Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w 2014 r. - 18,
  w 2015 r. - 22,w 2016 r. - 15,

  7. Utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  8. Utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  9. Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim). W kwestii podania linku do uchwały o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego wyjaśniam, że zasada konstrukcyjna ustawy
  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zakłada, że
  wniosek o dostęp do informacji publicznej, składa się dopiero wówczas, jeśli
  oczekiwana informacja o sprawach publicznych nie znalazła się na stronach
  Biuletynu Informacji Publicznej,

  10. Nie zostały wydane żadne zarządzenia w związku z realizacją funduszu
  sołeckiego w gminie,

  11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty,

  12. W jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)?
  - Nie dotyczy,

  13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016 ? - Nie dotyczy.

  Pozdrawiam

  Izabela Łapaj

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Zawiercie na

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> facebook'u

  <http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> dołącz do nas

  Gmina Zawiercie

  ul. Leśna 2

  42-400 Zawiercie

  tel. +48 3267 227 33

  e-mail: <mailto:organizacyjny@zawiercie.eu> organizacyjny@zawiercie.eu

  <http://www.zawiercie.eu/> www.zawiercie.eu

  Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte

  tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.

  Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,

  dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego

  dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę

  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami

  oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

  This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you

  are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)

  please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any

  unauthorized copying, disclosure or distribute.

  Załączniki