Instytucja: 

KOWIESY

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWIESY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 08:01

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:33

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWIESY

  Kowiesy, dnia 11.01.2018 r.

  RG. 1431.1.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. /data wpływu j.w./ informuję, co następuje:

  1. Rada Gminy Kowiesy nie podejmowała uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

  2. W Gminie Kowiesy nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

  3. W Gminie Kowiesy nie utworzono rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego);

  4. Rada Gminy Kowiesy nie podejmowała uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);

  5. Rada Gminy Kowiesy podjęła następującą liczbę uchwał:

  a) W 2014 r. – 73 ( w tym 45 uchwał podjęła Rada Gminy Kowiesy VI Kadencji, 28 podjęła Rada Gminy Kowiesy VII kadencji),

  b) W 2015 r. – 58,

  c) W 2016 r. -58.

  6. Liczba konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 – 1:

  W 2016 r. były przeprowadzane konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2016-2022;

  7. W Gminie Kowiesy nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);

  8. W Gminie Kowiesy nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);

  9. W Gminie Kowiesy wyodrębniono fundusz sołecki.

  Link do uchwały nr XXVI/156/13 z 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki :

  https://www.bip.kowiesy.pl/1479,xxvi-sesja-rady-gminy-z-dnia-26-marca-2013-r

  10. Organ wykonawczy nie podejmował żadnych zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego;

  11. W Gminie Kowiesy nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) – rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty;

  12. W Gminie Kowiesy nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami.

  Anna Kałamajska-Nowak
  inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr
  Urząd Gminy Kowiesy
  Kowiesy 85
  96-111 Kowiesy
  tel. 46 8317026 wew.24

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWIESY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:32