Instytucja: ZEBRZYDOWICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZEBRZYDOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sg@zebrzydowice.pl> o 02.12.2017 23:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o04.12.2017 09:14

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZEBRZYDOWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sg@zebrzydowice.pl> o 02.12.2017 23:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o04.12.2017 09:14

 • wniosek o udostepnienie inf Sieć Obywatelska przez ZEBRZYDOWICE

  Witam
  Generalnie informacje te można znaleźć na BIP Zebrzydowice,
  informacje o konsultacjach można znaleźć w zakładce sprawozdania wójta za okres międzysesyjny.
  Uchwała o zasadach konsultacji również na BIP
  Nie powołano rad działalności pożytku publicznego ani rady oświatowej,
  Rad młodzieżowej i seniorów nie powołano,
  F sołecki wyodrębniono na 2018r
  Obywatelskiego nie wyodrębniono,
  Osobiście sugeruję najpierw przeglądnąć BIP a później pytać o to czego tam nie można znaleźć.

  Z poważaniem,

  Piotr Fojcik
  Sekretarz Gminy
  tel. 32 47 55 110
  e-mail: piotr.fojcik@zebrzydowice.pl

  Urząd Gminy Zebrzydowice
  ul. Ks.A.Janusza 6
  43-410 Zebrzydowice
  tel. 32 47 55 100, fax. 32 469 32 66
  www: www.zebrzydowice.pl
  www BIP: www.bip.zebrzydowice.pl
  e-mail: ug@zebrzydowice.pl