Instytucja: 

NOWY KAWĘCZYN

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWY KAWĘCZYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 08:01

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 08:46

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf.publicznej przez NOWY KAWĘCZYN

  Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.: przekazuje poniżej
  informacje dotyczące przesłanych zapytań:

  1. W Gminie Nowy Kawęczyn nie obowiązuje uchwała w sprawie trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej.

  2. W Gminie Nowy Kawęczyn nie utworzono gminnej rady działalności
  pożytku publicznego.

  3. W Gminie Nowy Kawęczyn nie powołano rady oświatowej.

  4. W Gminie Nowy Kawęczyn obowiązuje uchwała w sprawie zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Link do uchwały:
  <http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file_contents.php?id=39337
  7>
  http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file_contents.php?id=393377

  5. Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy w Nowym Kawęczynie:

  2014 r. - 56, 2015 r. - 51, 2016 r. - 54

  6. Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami:

  2014 r. - 0, 2015 r. - 0, 2016 r. -0

  7. W Gminie Nowy Kawęczyn nie funkcjonuje młodzieżowa rada gminy.

  8. W Gminie Nowy Kawęczyn nie funkcjonuje gminna rada seniorów.

  9. W Gminie Nowy Kawęczyn nie został wyodrębniony fundusz sołecki. Link
  do uchwały w sprawie funduszu sołeckiego:
  <http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file_contents.php?id=35638
  6>
  http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file_contents.php?id=356386

  10. Nie dotyczy.

  11. W Gminie Nowy Kawęczyn nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  12. Nie dotyczy.

  13. Nie dotyczy.

  Z poważaniem,

  Sylwia Pijanka
  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32
  96-115 Nowy Kawęczyn
  tel/fax 46 831 42 89
  <http://www.ugkaweczyn.pl> www.ugkaweczyn.pl