Instytucja: 

ROKICINY

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROKICINY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@rokiciny.net.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Odp. na wniosek o informację publiczną przez ROKICINY

  Rokiciny-Kolonia, dnia 15.01.2018r.

  ROR.1431.4.2018

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018r. o udostępnienie informacji
  publicznej na zadane w treści wniosku pytania przekazujemy następujące
  informacje:

  1.-W Gminie Rokiciny nie podejmowano Uchwały dotyczącej trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej.

  2.-W Gminie Rokiciny nie została utworzona gminna rada działalności
  pożytku publicznego.

  3.-W Gminie Rokiciny nie została powołana rada oświatowa.

  4.-W Gminie Rokiciny podjęta została Uchwała w sprawie zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – Uchwała Nr XI/53/2015 z
  dnia 21 września 2015r.

  adres strony- bip.rokiciny.net; link-
  http://bip.rokiciny.net/Article/id,223.html

  5.-Liczba przyjętych uchwał:

  rok 2014 – 16 uchwał

  rok 2015 – 69 uchwał

  rok 2016 – 83 uchwały

  6.      -Liczba przeprowadzonych konsultacji:

  rok 2014 – o

  rok 2015 – 1

  rok 2016- 1

  7.-W Gminie Rokiciny nie została utworzona młodzieżowa rada gminy

  8.-W Gminie Rokiciny nie została utworzona gminna rada seniorów

  9.-W Gminie Rokiciny został wyodrębniony fundusz sołecki. Adres strony
  bip.rokiciny.net; link http://bip.rokiciny.net/Article/id,223.html.

  10.-Link do obowiązujących zarządzeń wydanych w związku z realizacją
  funduszu sołeckiego http://bip.rokiciny.net/Article/id,274.html.

  11.-W Gminie Rokiciny nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem

  Bożena Bykowska

  Sekretarz Gminy