'

Instytucja: UJAZD

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UJAZD

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@ujazd.com.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:01

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:57.

 • odpowiedź na wniosek przez UJAZD

  Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
  drogą elektroniczną w dniu 9 stycznia 2018 r. informuję, że w gminie Ujazd:

  - nie uchwalona została uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej;

  - nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego;

  - nie powołano rady oświatowej;

  - obowiązuje uchwała nr XXIV/158/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 8 lutego 2016 r.
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
  Ujazd dostępna pod adresem:


  <http://www.ujazd.bip.cc/council/uchwaly_tresc/176_478f99ec_SKMBT_2831602150
  9050.pdf>
  http://www.ujazd.bip.cc/council/uchwaly_tresc/176_478f99ec_SKMBT_28316021509
  050.pdf;

  - liczba uchwał podjętych przez radę gminy: 2014 r. - kadencja 2010-2014 -
  80 uchwał, kadencja 2014-2018 - 23 uchwały; 2015 r. - 120 uchwał; 2016 r. -
  134 uchwały;

  - liczba przeprowadzonych konsultacji - 2016 r. - 2 konsultacje;

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

  - utworzono gminną radę seniorów;

  - wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, uchwała nr XLVII/411/14 Rady Gminy
  Ujazd z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
  budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki dostępna jest pod
  adresem:
  <http://www.ujazd.bip.cc/council/uchwaly_tresc/140_8ca53df3_411-14.pdf>
  http://www.ujazd.bip.cc/council/uchwaly_tresc/140_8ca53df3_411-14.pdf;

  - link do zarządzeń związanych z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
  <http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/973_144.pdf>
  http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/973_144.pdf,
  <http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/zalaczniki/973_zal
  .%20144.pdf>
  http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/zalaczniki/973_zal.
  %20144.pdf
  <http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/86d331_155.pdf>
  http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/86d331_155.pdf
  <http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/zalaczniki/980_155
  %20zal1.pdf>
  http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/zalaczniki/980_155%
  20zal1.pdf;

  - nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Skan pisma w załączeniu

  Z poważaniem

  Honorata Bogus

  Kierownik Referatu

  Organizacyjno-Administracyjnego

  Urząd Gminy w Ujeździe

  Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

  Tel.: +48 44719 21 29

  GSM: +48 502 589 580

  e-mail: h.bogus@ujazd.com.pl <mailto:h.bogus@ujazd.com.pl>

  Załączniki