'

Instytucja: WODZIERADY

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja - gmina Wodzierady przez WODZIERADY

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przesyłam
  poniżej żądane informacje dotyczące Gminy Wodzierady:

  1) nie została podjęta uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej,

  2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  3) nie powołano gminnej rady oświatowej,

  4) w gminie obowiązuje uchwała w sprawie określenia zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami podjęta na podst. art. 5a ust. 2
  ustawy o samorządzie gminnym),
  <http://bip.wodzierady.pl/wiadomosci/4439/wiadomosc/257420/uchwala_nr_iv3220
  15_rady_gminy_wodzierady_z_dnia_24_marca_2015_r>
  http://bip.wodzierady.pl/wiadomosci/4439/wiadomosc/257420/uchwala_nr_iv32201
  5_rady_gminy_wodzierady_z_dnia_24_marca_2015_r,

  - liczba uchwał przyjętych w lata 2014-2016:

  2014 - 0; 2015 - 1; 2016 - 0.

  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 - 2016:

  2014 - 2; 2015 - 7, 2016 - 2.

  5) nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  6) nie utworzono gminnej rady seniorów,

  7) w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (uchwała z 2014 roku)
  <https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/328.pdf>
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/328.pdf,
  <https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/pdf20140
  515_13441921.pdf>
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/pdf201405
  15_13441921.pdf,

  8) linki do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego w związku z
  realizacją funduszu soleckiego: 2016 rok
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/341409/files/zarzadzen
  ie48201620160805.pdf,
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/341410/files/zarzadzen
  ie51201620160825.pdf,
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/341413/files/zarzadzen
  ie57201620160927.pdf,
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/342200/files/zarzadzen
  ie59201620160930.pdf,
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/347541/files/zarzadzen
  ie65201620161110.pdf,
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/357637/files/zarzadzen
  ie68201620161212.pdf,
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/357639/files/zarzadzen
  ie70201620161216.pdf,

  2015 rok -
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/273228/files/zarzadzen
  ie_562015.pdf,
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/408846/files/zarzadzen
  ie_932015.pdf,

  9) w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem

  Longina Oleszczuk

  Zastępca Kierownika USC