Instytucja: 

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

  Dąbrowa Białostocka, dn. 23.01.2018

  OR.1431.5.2018


  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2018 roku, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej udziela odpowiedzi na
  zadane pytania

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej.?

  Odp. Nie ma takiej uchwały

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego?

  Odp. Nie

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową?

  Odp. Nie

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami?

  Odp. Tak, link do uchwały
  http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja
  <http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja&id=6341> &id=6341

  5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016.

  Odp. Rok 2014 - 75, 2015 - 48, 2016 - 84

  6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Odp. 2014 - 1 , 2015 - 1 , 2016 - 1

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy?

  Odp. Tak , link do uchwały
  http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja
  <http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja&id=6066> &id=6066

  8. Czy utworzono gminną radę seniorów?

  Odp. Tak , link do uchwały
  http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja
  <http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja&id=6067> &id=6067

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki?

  Odp. Tak, link do uchwały
  http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja
  <http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja&id=5391> &id=5391

  10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

  Odp.

  11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski?

  Odp. Nie

  Burmistrz Dąbrowy Białostockiej

  Romuald Gromacki

  ul. Solidarności 1

  16-200 Dąbrowa Białostocka

  tel. 85 7 121 100