'

Instytucja: ZGIERZ

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZGIERZ

  Wiadomość wysłana w dniu 9 stycznia 2018 07:01:21 GMT-00:00 do e-urzad@umz.zgierz.pl o temacie „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • odpowiedź na wniosek przez ZGIERZ

  Dzień dobry,
  odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej podaję następujące dane:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała

  Uchwała Nr XXIV/224/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2012 r. - http://www.zgierz.pl/umz/uchwaly_baza/f224.pdf

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza powstała jesienią 2008 roku jako grupa nieformalna zgierskich NGO.

  http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_id=483
  http://rop-zgierz.pl/

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)

  Nie, Rada Miasta Zgierza nie powołała Rady Oświatowej.

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała

  Uchwała Nr XXVIII/267/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.
  http://www.zgierz.pl/umz/uchwaly_baza/f267.pdf

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016

  rok 2014 http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/tabBrowser/yearBooks/2014/
  rok 2015 http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/tabBrowser/yearBooks/2015/
  rok 2016 http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/tabBrowser/yearBooks/2016/

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016

  http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_id=347

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Tak, szczegółowe informacje: http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_id=123

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

  Prezydent Miasta Zgierza powołał Zgierskie Centrum Seniora - http://www.senior.zgierz.pl/

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  nie dotyczy - Gmina Miasto Zgierz nie tworzy funduszu sołeckiego z mocy ustawy

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

  j.w. nie dotyczy

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

  Tak W Gminie Miasto Zgierz funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje społeczne - http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/document/263480/Uchwa%C5%82a-XXXIV_432_17 oraz https://budzet.zgierz.pl/

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

  j.w.

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016

  https://budzet.zgierz.pl/pierwsza-edycja-bo
  https://budzet.zgierz.pl/druga-edycja-bo-2016
  https://budzet.zgierz.pl/pliki/files_c3c7bdb46c9a5aa4ec83a3bc90f95f58332663.pdf

  W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt.

  Aleksandra Wiaderkiewicz
  Zastępca Naczelnika
  Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem
  Administrator BIP

  Urząd Miasta Zgierza
  Zgierz 95-100, pl. Jana Pawła II 16
  tel. 42 7143 156
  tel. 503 007 046

  [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.umz.zgierz.pl ] [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

  ----- Oryginalna wiadomość -----
  Od: "E-URZAD" <e-urzad@umz.zgierz.pl>
  Do: "Biuro Obsługi Urząd Miasta Zgierza" <bok@umz.zgierz.pl>, "Aleksandra Wiaderkiewicz" <awiaderkiewicz@umz.zgierz.pl>
  Wysłane: wtorek, 9 stycznia, 2018 8:07:39
  Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  proszę o rejestracje EOD

  ----- Przekazana wiadomość -----
  Od: sprawa-5425@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: e-urzad@umz.zgierz.pl
  Wysłane: wtorek, 9 stycznia, 2018 8:01:21
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5425@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego