Instytucja: RECZ

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RECZ

  Twoja wiadomość

  Do: recz@recz.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:49

  odczytano w dniu 2018-01-31 07:58.

 • Odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RECZ

  Dzień dobry, przekazuję odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej, który skierowany został do Urzędu Miejskiego w Reczu dn. 30
  stycznia 2018 r.

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  dostępna ta uchwała - Uchwała Nr II/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
  określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań
  publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,
  http://bip.recz.pl/strony/2831.dhtml

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)- NIE
  UTWORZONO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)-
  NIE UTWORZONO GMINNEJ RADY OŚWIATOWEJ

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała - Uchwała Nr XXVII/165/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
  mieszkańcami gminy Recz, http://bip.recz.pl/strony/4191.dhtml

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016 - 2014 r.- 55 uchwał, 2015 r.- 69 uchwał, 2016 r.- 72 uchwały

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016- 2014 r.- 1 zarządzenie, 2015 r.- 1
  zarządzenie, 2016 r.- 2 zarządzenia

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym)- NIE UTWORZONO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym)- NIE UTWORZONO GMINNEJ RADY SENIORÓW

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
  pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego- NIE
  WYODRĘBNIONO FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZE WZGLĘDU NA PROGRAM NAPRAWCZY, Uchwała Nr
  VIII/37/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego, http://bip.recz.pl/strony/5308.dhtml

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie- NIE WYODRĘBNIONO FUNDUSZU
  SOŁECKIEGO ZE WZGLĘDU NA PROGRAM NAPRAWCZY

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)- ZE WZGLĘDU NA PROGRAM NAPRAWCZY W
  GMINIE NIE FUNKCJONUJE BUDŻET OBYWATELSKI

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny)- ZE WZGLĘDU NA PROGRAM NAPRAWCZY W GMINIE NIE FUNKCJONUJE
  BUDŻET OBYWATELSKI

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016- ZE WZGLĘDU NA PROGRAM NAPRAWCZY W GMINIE NIE FUNKCJONUJE
  BUDŻET OBYWATELSKI

  Z poważaniem,

  Danuta Kucharczyk

  referent ds. obsługi Rady Miejskiej
  i spraw osobowych