Instytucja: Świnoujście

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Świnoujście

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@um.swinoujscie.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:49

  odczytano w dniu 2018-01-31 08:15.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Świnoujście

  BIK.1431.13.1.2018 Świnoujście,dn.31 stycznia 2018.

  Panowie
  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta Świnoujście w dniu 30 stycznia br. informuję, iż w gminie Miasto Świnoujście :

  - nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
  - utworzono Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego;
  - nie powołano Rady Oświatowej;
  -obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (treść http://bip.um.swinoujscie.pl/index.php?app=uchwaly&nid=20256&y=2016&q=XXI%2F177%2F2016 );

  - liczba przyjętych uchwał przez Radę Miasta Świnoujście wyniosła :
  rok 2014 - 92
  rok 2015 - 133
  rok 2016 - 97
  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami wyniosła:
  rok 2014 – 14;
  rok 2015 - 9;
  rok 2016 - 7;
  - utworzono Młodzieżową Radę Miasta;
  - nie powołano Gminnej Rady Seniorów (brak zainteresowania środowisk emerytów i rencistów);
  - nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (brak sołectw);
  - w gminie funkcjonuje Budżet Obywatelski – rozumiany, jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty (zarządzenia: http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3567 ),
  - kwota budżetu obywatelskiego wynosiła :
  - rok 2014 - 2,0 mln złotych;
  - rok 2015 - 2,5 mln złotych;
  - rok 2016 - 2,5 mln złotych.

  Z poważaniem
  Kierownik Biura Informacji i Konsultacji Społecznych UM Świnoujście
  Robert Karelus