Instytucja: 

CHEŁMEK

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁMEK

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018.01.09 08:02

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018.01.09 10:56

 • Odpowiedź na wniosek przez CHEŁMEK

  Dzień dobry,

  Poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek:

  1) Tak - gmina Chełmek posiada uchwałę dotyczącą trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej. Link:
  https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,680631,zmiana-uchwaly-nr-xlviii3602010
  -rady-miejskiej-w-chelmku-z-dnia-23092010-r-w-sprawie-okreslenia-tryb.html

  2) Nie, gmina Chełmek nie posiada rady działalności pożytku publicznego

  3) Nie, gmina Chełmek nie posiada gminnej rady oświatowej

  4) Tak - gmina Chełmek posiada uchwałę dotyczącą zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Link:
  https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,682709,w-sprawie-zasad-i-trybu-przepro
  wadzania-konsultacji-z-mieszkancami-gminy-chelmek.html

  5) W latach 2014-2016 Rada Miejska w Chełmku przyjęła 322 uchwały

  6) W latach 2014-2016 przeprowadzono około 9 konsultacji

  7) Tak, gmina Chełmek posiada Młodzieżową Radę Miejską.

  8) Nie, gmina Chełmek nie posiada rady seniorów

  9) Tak, w gminie Chełmek funkcjonuje tak zwany fundusz sołecki.. Link:
  https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1037728,w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-w
  yodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html

  10) -

  11) Link do ostatniego zarządzenia Burmistrza Chełmka w sprawie Budżetu
  Obywatelskiego:
  https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1332666,w-sprawie-przeprowadzenia-na-t
  erenie-gminy-chelmek-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-budzetu-obywate.html

  12) -

  13) Budżet obywatelski w gminie Chełmek funkcjonuje od 2017 roku.

  Pozdrawiam,

  Kamil Szyjka
  Urząd Miejski w Chełmku
  ul. Krakowska 11
  Tel. 33 844 90 22

  fax. 33 844 90 19

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁMEK

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018.01.09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018.01.09 08:16