'

Instytucja: DĘBNO

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBNO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminadebno.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 08:02

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:11.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBNO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminadebno.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:02

  odczytano w dniu 2018-01-09 09:30.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej UG.1431.5.2018.AF przez DĘBNO

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesłany dnia
  9 stycznia 2018 r. drogą elektroniczną, Urząd Gminy Dębno udziela następujących informacji:

  Ad. 1. Nie została podjęta uchwała określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  Ad. 2. W Gminie Dębno nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  Ad. 3. W Gminie Dębno nie powołano Rady Oświaty. Zadania Rady wypełniane są przez Komisję Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu Rady Gminy Dębno.
  Ad. 4. Obowiązująca uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami to Uchwała Nr VII/400/2014 z dnia 25 września 2014 r. Link do uchwały: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?a=1896
  Ad. 5. Liczba uchwał przyjętych przez Radę Gminy Dębno w latach 2014-2016 to:
  • rok 2014 - 123 uchwały,
  • rok 2015 - 114 uchwał,
  • rok 2016 - 97 uchwał.

  Ad. 6. Liczba konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami zgodnie z uchwałą Nr VII/400/2014 z 25 września 2014 r. to:

  • rok 2014 - 15 konsultacji,
  • rok 2015 - 4 konsultacje,
  • rok 2016 - 1 konsultacja.

  Ad. 7. W Gminie Dębno nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.
  Ad. 8. W Gminie Dębno nie utworzono Gminnej Rady Seniorów.
  Ad. 9. W Gminie Dębno wyodrębniono fundusz sołecki. Obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego to Uchwała Nr II/51/2015 z dnia
  27 lutego 2015 r.
  Link do uchwały: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3916&bar_id=2125
  Ad. 10. Fundusz sołecki realizowany jest na podstawie Ustawy o funduszu sołeckim z dnia
  21 lutego 2014 r. Dz. U. 2014.301.
  Ad. 11. W Gminie Dębno nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  z poważaniem,
  Urząd Gminy Dębno
  Wola Dębińska 240
  32-852 Dębno
  14 631-85-60

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBNO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminadebno.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 09:30.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBNO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminadebno.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 07:56

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:11.