Instytucja: ŁUKTA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na informację publiczną - Gmina Łukta przez ŁUKTA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłany na
  adres lukta@lukta.com.pl poniżej podaję odpowiedź na zadane pytania:

  Pyt. 1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

  Odp. 1. Tak, link do uchwały:

  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=6374

  Pyt. 2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
  41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

  Odp. 2. Nie.

  Pyt. 3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego)?

  Odp. 3.Nie.

  Pyt. 4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.

  Odp. 4. Nie.

  Pyt. 5. Informacje o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Odp. 5. 2014 - 64, 2015- 83, 2016 - 75.

  Pyt. 6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
  w poszczególnych latach 2014-2016.

  Odp.6. Brak.

  Pyt. 7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym).

  Odp.7. Nie.

  Pyt. 8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)?

  Odp. 8. Nie.

  Pyt. 9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
  o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
  obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
  sołeckiego.

  Odp. 9. Tak, link do uchwał:

  http://bip.lukta.com.pl/akty/14/557/w_sprawie_3A_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_gminy_Lukta_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki__0D_0A/

  http://bip.lukta.com.pl/akty/14/565/w_sprawie_3A_zmiany_uchwaly_Rady_Gminy_Lukta_Nr_XXXIV_2F191_2F2017_z_dnia_31_marca_2017_roku_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_gminy_Lukta_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki__0D_0A/

  Pyt. 10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
  w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

  Odp. 10. Brak.

  Pyt. 11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia)
  w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

  Odp. 11. Nie.

  Pyt. 12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
  w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny).

  Odp. 12. Brak.

  Pyt. 13.  Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Odp. 13. Nie dotyczy.

  Z poważaniem,

  Anna Morenc-Sulewska

  Urząd Gminy Łukta

  ul. Mazurska 2

  14-105 Łukta

  tel./fax. 089 647 50 70