Instytucja: 

MRĄGOWO

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MRĄGOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MRĄGOWO

  W odpowiedzi na pański wniosek od udostępnienie informacji publicznej informujemy:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Odp. Nie

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Odp. Nie

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  Odp. Nie

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Odp. Tak XXXIV/365/14

  http://bip.gminamragowo.net/akty/1163/w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-z-mieszkancami-gminy-mragowo.html

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

  Odp. Razem 306, 201 4r – 85, 2015 r – 123, 2016 r. – 98

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

  Odp. 2014 – 0, 2015 – 0, 2016 – 1.

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Odp. Nie

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  Odp. Nie

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  Odp. Tak Uchwała numer XXXV/369/14 z 28.03.2014

  http://bip.gminamragowo.net/akty/1167/w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  473/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1296/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  471/14 http://bip.gminamragowo.net/akty/1294/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  469/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1292/w-sprawie-projektu-budzetu-gminy-na-2015-r..html
  459/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1282/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  453/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1260/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  449/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1256/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  445/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1246/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  442/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1243/w-sprawie-zmiany-budzetu-gminy-na-2014-r..html
  440/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1241/w-sprawie-zmiany-budzetu-gminy-na-2014-r..html
  428/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1219/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  426/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1217/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  425/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1216/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  420/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1211/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  415/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1197/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  11/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1319/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
  86/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1424/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
  89/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1427/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
  94/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1432/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
  96/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1434/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
  128/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1514/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
  152/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1564/w-sprawie-projektu-budzetu-gminy-na-2016-r..html
  157/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1583/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
  171/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2038/zarzadzenie-nr-171-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-29-styczen-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  182/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2055/zarzadzenie-nr-182-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-marca-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  186/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2074/zarzadzenie-nr-186-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-20-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  194/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2094/zarzadzenie-nr-194-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-maja-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  195/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2095/zarzadzenie-nr-195-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-02-czerwca-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  204/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2129/zarzadzenie-nr-204-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-15-lipca-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  206/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2130/zarzadzenie-nr-206-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-29-lipca-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  210/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2144/zarzadzenie-nr-210-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-18-sierpnia-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  213/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2132/zarzadzenie-nr-213-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-sierpnia-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  219/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2163/zarzadzenie-nr-219-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-10-pazdziernika-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  226/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2171/zarzadzenie-nr-226-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-pazdziernika-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
  230/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2182/zarzadzenie-nr-230-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-10-listopada-2016-r.-w-sprawie-projektu-budzetu-gminy-na-2017-r..html
  232/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2186/zarzadzenie-nr-232-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-18-listopada-2016-r.-w-sprawie-autopoprawki-do-projektu-budzetu-gminy-na-2017-r..html
  271/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2279/zarzadzenie-nr-271-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-24-marca-2017-r.-w-sprawie-sprawozdania-rocznego-z-wykonania-budzetu-gminy-mragowo-za-2016-r..html
  284/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2313/zarzadzenie-nr-284-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-27-kwietnia-2017-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2017-rok..html
  291/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2342/zarzadzenie-nr-291-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-maja-2017-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2017-rok.html
  308/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2377/zarzadzenie-nr-308-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-09-sierpnia-2017-roku-w-sprawie-informacji-z-wykonania-budzetu-gminy-mragowo-za-i-polrocze-2017-r..html
  320/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2405/zarzadzenie-nr-320-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-29-wrzesnia-2017-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2017-rok..html
  325/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2412/zarzadzenie-nr-325-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-20-pazdziernika-2017-r.-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-informacji-o-wykonaniu-budzetu-za-iii-kwartal-2017-roku..html
  329/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2449/zarzadzenie-nr-329-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-pazdziernika-2017-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2017-rok..html
  333/17 http://bip.gminamragowo.net/akty/2450/zarzadzenie-nr-333-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-13-listopada-2017-r.-w-sprawie-uchwalenia-projektu-budzetu-gminy-mragowo-na-2018-r..html
  336/17 http://bip.gminamragowo.net/akty/2476/zarzadzenie-nr-336-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-20-listopada-2017-r.-w-sprawie-autopoprawka-do-projektu-budzetu-gminy-mragowo-na-2018-r..html

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  Odp. Nie

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

  Odp. Nie

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Odp. Nie

  Jednocześnie informuję, iż organ udostępniający niniejszą informację nie

  ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem jej wykorzystanie. Jeżeli

  wnioskodawca zamierza uzyskaną informacje wykorzystać w celu o jaki mowa w

  art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 353) o

  ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego należy wystąpić do

  organu o ustalenie warunków ponownego wykorzystania informacji sektora

  publicznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu

  informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy

  rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w

  szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej

  lub audiowizualnej (…); przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć

  wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne

  nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji

  sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż

  pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

  --

  Marcin Banach

  UG Mrągowo