Instytucja: 

OLSZTYNEK

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 30.01.2018 21:50

  odczytano w dniu 31.01.2018 14:20.

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Nasz znak: SGS. 1431.11.2018

  Odpowiadając na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej informuję, co następuje:

  1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?
  Odp. NIE

  2) Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?
  Odp. NIE

  3) Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?
  Odp. NIE

  4) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.
  Odp. TAK, link do uchwały:
  http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/document/210951/Uchwa%C5%82a-XIII-139_2012

  oraz link do uchwały zmieniającej:
  http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/document/210962/Uchwa%C5%82a-XX-149_2016

  5) Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016.
  Odp.
  2014 r. – 84 uchwały
  2015 r. – 125 uchwał
  2016 r. – 119 uchwał

  6) Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.
  Odp.
  2014 r. – 2 konsultacje
  2015 r. – 11 konsultacji
  2016 r. – 15 konsultacji

  7) Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)?
  Odp. TAK

  8) Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)?
  Odp. NIE

  9) Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
  Odp. TAK, link do uchwały:

  http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/document/207793/Uchwa%C5%82a-XXXII-368_2014

  10) Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
  Odp. Brak

  11) Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)?
  Odp. TAK, link do zarządzenia:

  https://obo.olsztynek.pl/assets/includes/kcfinder/upload/files/Za%C5%82.%201%20Zasady%20wdra%C5%BCania%20Miejskiego%20Bud%C5%BCetu%20Obywatelskiego%20w%20Olsztynku%20na%202018%20r..pdf

  12) Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).
  Odp. NIE

  13) Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016?
  Odp.
  2014 r. – 0 zł
  2015 r. – 0 zł
  2016 r. – 0 zł

  Ponadto informuję, że w Gminie Olsztynek obyły się dwie edycje budżetu obywatelskiego, pierwsza w 2016 roku na 2017 rok (przeznaczona na realizację Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego kwota wynosiła 250.000,00 zł) i druga w 2017 roku na 2018 rok (przeznaczona na realizację w 2018 r. Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego kwota wynosiła również 250.000,00 zł). Obie edycje odbyły się z inicjatywy Burmistrza Olsztynka. Informacje dotyczące Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (OBO) znajdują się na specjalnie utworzonej stronie internetowej https://obo.olsztynek.pl/ .

  Z poważaniem

  Beata Pieniak
  Sekretarz Miasta
  Urząd Miejski w Olsztynku
  ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
  tel. 89 519 54 82

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

  Załączniki

  • odp._na_wniosek_o_udostepnienie_inf._publicznej.pdf