Instytucja: 

Kraków

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Kraków

  Twoja wiadomość

  Do: umk
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 9 stycznia 2018 08:02:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 9 stycznia 2018 08:35:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Potwierdzenie rejestracji wniosku przez Kraków

  Niniejszym informuję, iż przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wniosków Urzędu Miasta Krakowa pod nr 31/2018.

  Urząd Miasta Krakowa
  Wydział Organizacji i Nadzoru
  Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji (OR-03)
  pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
  tel. +48 12 616 1850; +48 12 616 1442
  {{ email }}<mailto:{{ email }}>

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Kraków

  Panowie
  Szymon Osowski,
  Bartosz Wilk
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  e-mail:{{ email }}

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia br.

  Z wyrazami szacunku,

  Małgorzata Czeluśniak
  podinspektor

  ________________________________
  [Opis: Opis: Opis: cid:image001.jpg@01D29BE0.4A445EE0]

  Urząd Miasta Krakowa
  Wydział Organizacji i Nadzoru
  Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji
  Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
  31-004 Kraków

  tel. +48 12 616 1442

  Załączniki

  • image001_QKnlt2Q.jpg
  • Odpowiedź_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej_30.docx
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Kraków

  Panowie
  Szymon Osowski,
  Bartosz Wilk
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  e-mail:{{ email }}

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia br.

  Z wyrazami szacunku,

  Małgorzata Czeluśniak
  podinspektor

  ________________________________
  [Opis: Opis: Opis: cid:image001.jpg@01D29BE0.4A445EE0]

  Urząd Miasta Krakowa
  Wydział Organizacji i Nadzoru
  Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji
  Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
  31-004 Kraków

  tel. +48 12 616 1442

  Załączniki

  • image001_d76CFy4.jpg
  • Odpowiedź_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej_31.docx
 • Potwierdzenie rejestracji wniosku przez Kraków

  Niniejszym informuję, iż przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wniosków Urzędu Miasta Krakowa pod nr 30/2018.

  Urząd Miasta Krakowa
  Wydział Organizacji i Nadzoru
  Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji (OR-03)
  pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
  tel. +48 12 616 1850; +48 12 616 1442
  {{ email }}<mailto:{{ email }}>

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Kraków

  Twoja wiadomość

  Do: umk
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 9 stycznia 2018 07:56:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 9 stycznia 2018 09:01:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.