Instytucja: ŁAGÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAGÓW

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@lagowgmina.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:50

  odczytano w dniu 2018-02-01 13:18.

 • Odpowiedż na wnioske o udostępenie inf. pub. przez ŁAGÓW

  Witam!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 30.01.2018 r.

  Z poważaniem

  Załączniki

 • Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAGÓW

  Panowie Szymon Osowski i Bartosz Wilk,

  w odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję co następuję :
  - wszelkie kwestie dotyczące trybu i kryteriów oceny wniosków o realizacje
  zadania publicznego zostały zawarte w uchwale nr XXX.223.2017 Rady Gminy Łagów
  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu ...; dane
  szczegółowe na BIP-ie Gminy Łagów;
  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
  - nie powołano dotychczas gminnej rady oświatowej;
  - obowiązuję w gminie Łagów uchwała nr XVIII.116.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 19
  maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
  społecznych z mieszkańcami ... ; szczegóły BIP;
  - Rada Gminy Łagów podjęła następującą liczbę uchwał w : 2014- 57 uchwał w 2015
  - 77;w 2016- 71 uchwał;
  -w latach 2014-16 przeprowadzono dwie znaczące konsultację z mieszkańcami;
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
  - nie utworzono gminnej rady seniorów;
  - wyodrębniono w budżecie gminy fundusz sołecki od 2010 r. na podstawie uchwały
  nr XXVII/177/09 Rady Gminy Łagów z dnia 29.06.2009 r. - dane na BIP-ie;
  - nie ma zarządzeń organu wykonawczego gminy w sprawie realizacji funduszu
  sołeckiego ;
  -
  - w naszej gminie nie funkcjonuję fundusz obywatelski.
  Pozdrawiam


  Z poważaniem

  Arkadiusz Piotrowski

  Sekretarz Gminy Łagów

  tel. 501 581 047