'

Instytucja: NIEPOŁOMICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEPOŁOMICE

  Twoja wiadomość

  Do: magistrat@niepolomice.com
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 08:02

  odczytano w dniu 2018-01-09 09:24.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEPOŁOMICE

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam stosowne odpowiedzi.


  Z poważaniem
  Teresa Kuźma
  Sekretarz Gminy

  Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
  Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
  T: +48 12 250 94 31
  M: +48 660 539 415
  W: www.niepolomice.eu

   Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Puszcza będzie Ci wdzięczna.

  .

  Załączniki

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez NIEPOŁOMICE

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Tak, w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  · Gazeta:

  o Gazeta Niepołomicka

  § http://wiadomosci.niepolomice.eu/Info/gazeta-niepolomicka/

  · Radio:

  o Nie

  · Telewizja:

  o Nie do końca, Urząd Miasta prowadzi internetowy kanał z filmami o nazwie Studio N.

  § https://vimeo.com/niepolomice

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Tak, jest

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Wszystkie są do pobrania bezpośrednio ze strony: http://wiadomosci.niepolomice.eu/Info/gazeta-niepolomicka-2018/

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  · 2015: 38.441,92 zł

  · 2016: 33.348,49 zł

  · 2017: 26.076,00 zł

  · 2018 – do dnia przygotowania odpowiedzi: 12.181,95 zł

  Z poważaniem

  Teresa Kuźma
  Sekretarz Gminy

  cid:image001.gif@01D1B4DA.80306320

  Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
  Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
  T: +48 12 250 94 31
  M: +48 660 539 415
  W: <http://www.niepolomice.eu/> www.niepolomice.eu

  P Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Puszcza będzie Ci wdzięczna.

  .

  Załączniki