'

Instytucja: OKSA

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez OKSA

  Witam

  W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej Urząd Gminy w Oksie informuje:

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ( art.19c ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
  - w gminie nie utworzono rady pożytku publicznego,
  - w gminie nie powołano rady oświatowej,
  - w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
  - w 2014 roku zostało podjętych 60 uchwał Rady Gminy, w 2015 roku zostało podjętych 63 uchwały , a w 2016 roku podjęto 47 uchwał,
  - w 2014 roku przeprowadzono 5 konsultacji z mieszkańcami, w 2015 – 2 konsultacje, w 2016 roku 2 konsultacje
  - w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  - w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów,
  - w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, link do uchwały:http://oksa.biuletyn.net/archiwum/pls/oksa/dokumenty679e.html?job=Menu&id_k=110&pageid=1197&ids=2 -uchwała Nr V/23/2015 z dnia 30.03.2015 rok
  - zarządzenia Wójta odnośnie realizacji funduszu sołeckiego:http://oksa.biuletyn.net/archiwum/pls/oksa/dokumentyfcf1.html?job=Menu&id_k=109&pageid=1175&ids=2 – Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2013 z dnia 3.07.2013 r. i Nr 42/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. http://oksa.biuletyn.net/?bip=1&cid=58
  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,
  - brak innej formy funkcjonowania budżetu obywatelskiego,
  - nie dotyczy.

  Z pozdrowieniami:
  Urzad Gminy w Oksie
  ul. Włoszczowska 22
  28-363 Oksa