Instytucja: 

OŚWIĘCIM

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OŚWIĘCIM

  Szanowni Państwo,

  Odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa drogą mailową dn. 9.01.18 r.
  przesyłamy informacje:

  /- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,/
  W gminie Oświęcim nie obowiązuje taka uchwała.

  /- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),/
  Nie utworzono.

  / - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),/
  Nie powołano.

  / - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,/
  Nie obowiązuje.

  /- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,/
  Liczba uchwał w poszczególnych latach:
  - 2014 – 107,
  - 2015 – 151,
  - 2016 – 140.
  W sumie: 307 uchwał.

  /- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,/
  Nie przeprowadzano konsultacji.

  / - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),/
  Nie utworzono.

  / - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),/
  Nie utworzono.

  /- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego,/
  Tak.
  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOswiecim/document/202364/Zarz%C4%85dzenie

  / - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,/
  Uchwała o zasadach zwiększania funduszu:
  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOswiecim/document/203734/Uchwa%C5%82a
  Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Oświęcim w sprawie: powołania zespołu
  roboczego ds. koordynacji i współpracy z sołectwami w zakresie funduszu
  sołeckiego:
  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOswiecim/document/201956/Zarz%C4%85dzenie-43_2016
  Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Oświęcim w sprawie: zmiany
  zarządzenia Wójta Gminy z dnia 19 maja 2016 r. nr 43/2016:
  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOswiecim/document/202173/Zarz%C4%85dzenie-56_2016
  Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Oświęcim w sprawie: zasad i trybu
  wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o
  funduszu sołeckim:
  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOswiecim/document/202364/Zarz%C4%85dzenie

  /- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),//
  /Nie obowiązuje.

  /- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),/
  Nie dotyczy.

  /- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016./
  Nie dotyczy.

  W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

  Z poważaniem

  Ewelina Łazarz
  Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych
  i Promocji Gminy

  *Tel. 33 844 95 33*

  *Urząd Gminy Oś**więcim*
  ul. Zamkowa 12
  32-600 Oświęcim
  Tel. 33 844 95 00
  www.gminaoswiecim.pl <file:///C:/Users/dgrela/Desktop/www.oswiecim-gmina.pl>

  Gmina Oświęcim
  *
  *

  Załączniki