Instytucja: 

SŁABOSZÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie przeczytania przez SŁABOSZÓW

  Witaj sprawa-5569@fedrowanie.siecobywatelska.pl!

  Twój list adresowany do gminaslaboszow@wp.pl i datowany: 9 stycznia 2018 (08:02:03), został przeczytany.
  Jeśli Twój list wymaga odpowiedzi, to Gminaslaboszow odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeń

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁABOSZÓW

  W odpowiedzi na informację publiczną informuję, że:

  1. W Gminie Słaboszów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Nie utworzono rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
  3. Nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
  4. Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
  5. Rada Gminy Słaboszów w poszczególnych latach 2014-2016 podjęła następujące ilości uchwał:
  - w kadencji 2010 – 2014 w 2014 roku podjęła 43 uchwały,
  - w kadencji 2014 – 2018 podjęła Uchwały:
  2014 r. – 9 uchwał,
  2015 r. – 63 uchwały,
  2016 r. – 61 uchwał.
  6. Przeprowadzone zostały dwie konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016: w 2014 roku jedna i w 2016 roku jedna.
  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  9.Wyodrębniony został w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)
  Przejdź do: Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
  https://bip.malopolska.pl/ugslaboszow,m,275259,2015.html?page=7&limit=10&offset=0
  10. Brak zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
  11. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  12. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami.

  --
  Pozdrowienia
  Urząd Gminy Słaboszów,
  Agata Pasek

  Witaj Sprawa-5569,

  W Twoim liście datowanym 9 stycznia 2018 (08:02:03) można przeczytać:

  s5fsp> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
  s5fsp> udostępnienie następujących informacji:

  s5fsp> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  s5fsp> kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  s5fsp> ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o
  s5fsp> działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
  s5fsp> tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod
  s5fsp> którym jest dostępna ta uchwała,
  s5fsp> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
  s5fsp> (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  s5fsp> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  s5fsp> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
  s5fsp> przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2
  s5fsp> ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o
  s5fsp> wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  s5fsp> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
  s5fsp> poszczególnych latach 2014-2016,
  s5fsp> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
  s5fsp> mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  s5fsp> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  s5fsp> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  s5fsp> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
  s5fsp> ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o
  s5fsp> wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  s5fsp> jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
  s5fsp> funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  s5fsp> strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca
  s5fsp> uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  s5fsp> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego,
  s5fsp> wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  s5fsp> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
  s5fsp> (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte
  s5fsp> na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków
  s5fsp> z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli
  s5fsp> tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym
  s5fsp> dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
  s5fsp> sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  s5fsp> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
  s5fsp> (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
  s5fsp> konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
  s5fsp> realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  s5fsp> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  s5fsp> poszczególnych latach 2014-2016.

  s5fsp> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
  s5fsp> elektronicznej na adres
  s5fsp> sprawa-5569@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  s5fsp> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  s5fsp> --
  s5fsp> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  s5fsp> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  s5fsp> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  s5fsp> www.siecobywatelska.pl
  s5fsp> www.watchdogportal.pl
  s5fsp> www.funduszesoleckie.pl
  s5fsp> www.informacjapubliczna.org
  s5fsp> NIP 526282872
  s5fsp> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  s5fsp> XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki