'

Instytucja: STĄPORKÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STĄPORKÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@staporkow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • ORA.1431.5.2018 - dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dn. 31.01.2018r. przez STĄPORKÓW

  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej,
  odpowiadając na zadane pytania, informuję co następuje:

  Ad. 1. NIE.
  Ad. 2. TAK.
  Ad. 3. NIE.
  Ad. 4. TAK.
  <http://bip.staporkow.pl/?p=document&action=show&id=3738&bar_id=2502>
  http://bip.staporkow.pl/?p=document&action=show&id=3738&bar_id=2502
  Ad. 5. 2014 - 105, 2015 - 79, 2016 - 85.
  Ad. 6. 2014 - 1, 2015 - 1, 2016 - 3.
  Ad. 7. TAK.
  Ad. 8. NIE.
  Ad. 9. NIE. http://bip.staporkow.pl/?p=document
  <http://bip.staporkow.pl/?p=document&action=show&id=10666&bar_id=6242>
  &action=show&id=10666&bar_id=6242
  Ad. 10. Nie dotyczy.
  Ad. 11. NIE.
  Ad. 12. Nie dotyczy.
  Ad. 13. Nie dotyczy.

  Z poważaniem,

  Wojciech Ślefarski

  Sekretarz Gminy

  Urząd Miejski w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220
  Stąporków

  tel. (+48 41) 374 11 22, fax (+48 41) 374 18 60, www.staporkow.pl
  <http://www.staporkow.pl>