Instytucja: 

SUCHEDNIÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUCHEDNIÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:50

  odczytano w dniu 2018-01-31 07:59.

 • UrządMiasta i Gminy w Suchedniowie -Udostępnienieinformacji publicznej przez SUCHEDNIÓW

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
  <html><body><br data-mce-bogus="1"> </public_gallery_body></body></html>

  Załączniki

  • Informacja_publiczna.rtf
 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUCHEDNIÓW

  Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie informuje:
  1. nie obowiązuje w Gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
  2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
  3. nie powołano w gminie rady oświatowej;
  4. nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami;
  5. przyjęte uchwały w ilościach: 2014 - 58 uchwał; 2015 - 72 uchwały; 2016 - 79 uchwał
  6. w roku 2015 i w roku 2016 przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami na okoliczność przyjmowania dokumentu planistycznego dotyczącego rewitalizacji miasta;
  7.utworzona została Młodzieżowa Rada Miejska w Suchedniowie;
  8. Utworzona została Rada Seniorów;
  9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 13/III/2014 z dnia 31 marca 2014 roku wyodrębniony został fundusz sołecki (www.suchedniow.bip.doc.pl) w zakładce - prawo miejscowe - Uchwały 2014
  10. nie ma odrębnych wewnętrznych zarządzeń burmistrza dot. funduszu sołeckiego
  11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski
  12. nie dotyczy
  13. nie dotyczy.

  Podpisał i sporządził: Ewa Kaniewska - Sekretarz Gminy