Instytucja: 

SUCHA BESKIDZKA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUCHA BESKIDZKA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sucha-beskidzka@sucha-beskidzka.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • informacja publiczna przez SUCHA BESKIDZKA

  Dzień dobry

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostepnienie informacji z dnia 9
  stycznia br. informuję:


  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  Tak funkcjonuje - link do uchwały:

  https://bip.malopolska.pl/umsuchabeskidzka,a,529099,uchwala-nr-xliv28410-rad
  y-miejskiej-w-suchej-beskidzkiej-z-dnia-28-pazdziernika-2010-r-w-sprawie-ust
  .html


  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  Nie powołano

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),
  Nie powołano

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,
  Tak funkcjonuje:

  https://bip.malopolska.pl/umsuchabeskidzka,a,528873,uchwala-nr-xliii27110-ra
  dy-miejskiej-w-suchej-beskidzkiej-z-dnia-21-wrzesnia-2010-r-w-sprawie-konsul
  .html

  5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-

  2016,

  2014 - 105 uchwał,

  2015 - 109 uchwał

  2016 - 80 uchwał

  6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
  w poszczególnych
  latach
  2014 - 5 konsultacji
  2015 - 6 konsultacji
  2016 - 3 konsultacje

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie
  gminnym),
  Nie utworzono


  8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),
  Nie utworzono

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
  o funduszu sołeckim),
  a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym
  dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu
  sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod
  którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie
  wyrażenia zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  Gmina Sucha Beskidzka nie posiada sołectw.

  10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Gmina Sucha Beskidzka nie posiada sołectw.

  11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
  (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
  sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  Obecnie nie funkcjonuje budżet obywatelski

  12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),
  Nie dotyczy

  13. - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.
  Budżet funkcjonował w roku 2015 ( tylko jeden rok ) jego kwota 100 000 zł


  Tadeusz Woźniak
  Sekretarz Gminy