Instytucja: 

DUSZNIKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUSZNIKI

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia br. informuję co następuje:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała

  Tak. Link bezpośredni do treści uchwały zamieszczonej w BIP Gminy Duszniki: <http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/uchwaly_2010/uchwaly_2011/uchw61.pdf> http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/uchwaly_2010/uchwaly_2011/uchw61.pdf

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

  Nie.

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)

  Nie.

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała

  Tak. Uchwała nr LXV/476/10 z 26.10.2010 r. Link do uchwał Rady Gminy Duszniki w BIP: <http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/baza-prawa-lokalnego/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-kadencji-2006-2010/uchwaly-2010/> http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/baza-prawa-lokalnego/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-kadencji-2006-2010/uchwaly-2010/

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016

  Podjęte w latach 2014-2016 uchwały:

  2014: 66 uchwał podjętych w poprzedniej kadencji 2010-2014 kadencji oraz 13 uchwał w trakcie trwania aktualnej kadencji 2014-2018

  2015: 113 uchwał

  2016: 110 uchwał

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016

  W podanym okresie, w ramach realizacji ww. uchwały nr LXV/476/10 z 26.10.2010 r. odbyły się 3 konsultacje (po jednej w każdym roku).

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

  Tak.

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

  Nie.

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

  Tak. Link bezpośredni do uchwały nr XLVI/316/14 z 25.03.2014 w BIP Gminy Duszniki: <http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/uchwaly_2010/uchwaly_2014/uch.316.pdf> http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/uchwaly_2010/uchwaly_2014/uch.316.pdf

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:

  Aktualnie obowiązujące zarządzenie nr 75/17 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30.08.2017 – link bezpośredni w BIP Gminy Duszniki: <http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/zarzadzenia2010/2017/zarzadzenie-75.17.pdf> http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/zarzadzenia2010/2017/zarzadzenie-75.17.pdf

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

  Nie.

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)

  Nie dotyczy.

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016

  Nie dotyczy.

  Z poważaniem

  Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

  Urząd Gminy Duszniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUSZNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:30.