Instytucja: 

TUCHÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUCHÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 08:02

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 10:55

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUCHÓW

  Nasz znak: OA.1431.4.2018.JL

  Sz. P.

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. informuję co następuje:

  - nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – link: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,20026,w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-gminy-tuch.html
  -liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach wynosi:
  2014 – 92,
  2015 – 107,
  2016 - 101,
  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach wynosi:
  2014 – 2,
  2015 – 3,
  2016 - 5,
  - utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) – link: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1307665,w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego.html,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1330695,w-sprawie-regulaminu-funduszu-soleckiego-gminy-tuchow.html,
  - w gminie funkcjonował budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, linki:
  https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1102607,w-sprawie-zmiany-do-zarzadzenia-nr-20215-burmistrza-tuchowa-z-dnia-17-lipca-2015-roku-w-sprawie-powo.html,
  https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1102601,w-sprawie-wprowadzenia-tuchowskiego-budzetu-obywatelskiego-tbo-na-2016-rok.html,
  https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1082442,w-sprawie-powolania-zespolu-zadaniowego-do-opracowania-i-przeprowadzenia-procedur-zwiazanych-z-wdroz.html,
  https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,794563,w-sprawie-wprowadzenia-budzetu-obywatelskiego-miasta-tuchowa-na-2014-rok.html,

  - kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach wyniosła:
  2014 – 200 000 zł,
  2015 – 200 000 zł,
  2016 – 200 000 zł.

  Z poważaniem,

  Jerzy Laska
  Sekretarz Gminy

  Urząd Miejski w Tuchowie
  Rynek 1, 33-170 Tuchów
  tel.: +48 14 652 51 76 w. 21
  tel. kom. 665505521
  www.tuchow.pl

  -----Oryginalna wiadomość-----