Instytucja: 

ZAKLICZYN

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAKLICZYN

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2018-01-09 08:02

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAKLICZYN

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. Urząd Miejski w Zakliczynie
  informuje:

  > czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  > oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  > lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  > wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  > (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - nie obowiązuje

  > czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  > ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -
  > nie utworzono

  > czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  > oświatowego) - nie powołano

  > czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  > konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  > gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  > BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - nie obowiązuje

  > informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  > latach 2014-2016:
  - 2014: 110 uchwał,
  - 2015: 98 uchwał,
  - 2016: 115 uchwał

  > informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  > poszczególnych latach 2014-2016: 2 konsultacje

  > czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  > samorządzie gminnym) - nie utworzono

  > czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  > gminnym) - nie utworzono

  > czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  > funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  > www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  > wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  > wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  > jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  > funduszu sołeckiego - tak:
  UCHWAŁA NR XXXIX/382//2014 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 31 marca
  2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Zakliczyn środków
  Funduszu Sołeckiego:
  https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,874515,uchwala-nr-xxxix3822014-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-31-marca-2014-r-w-sprawie-wyodrebnienia-.html

  > link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  > związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
  UCHWAŁA NR XLII/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE z dnia 28 grudnia
  2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2018 – tabela
  nr 10 (WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA GMINY ZAKLICZYN W RAMACH
  FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018):
  https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,1407188,uchwala-nr-xlii3492017-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-28-grudnia-2017-r-w-sprawie-uchwala-budze.html

  > czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  > rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  > sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  > mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  > www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  > (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  > partycypacyjnego) - nie funkcjonuje

  > jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  > oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  > wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  > (partycypacyjny) - nie funkcjonuje

  > jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  > poszczególnych latach 2014-2016 - nie dotyczy

  Janusz Krzyżak
  Sekretarz Gminy Zakliczyn
  tel. 146326470