Instytucja: 

TCZEW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TCZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 30.01.2018 21:51

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o31.01.2018 07:41

 • Fwd: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TCZEW

  Poniżej odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej:

  -Tak , Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 24 kwietnia 2012
  r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
  zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

  http://bip.gmina-tczew.pl/Article/get/id,16374.html

  -W gminie Tczew nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  -W gminie Tczew nie powołano rady oświatowej.

  - Tak, Uchwała w sprawie sprawie określenia zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tczew - UCHWAŁA NR
  XLI/263/2017 RADY GMINY TCZEW z dnia 30 października 2017 r. (
  www.bip.gmina-tczew.pl)

  - Liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał :

  - 2014 rok-93

  - 2015 rok-93

  - 2016 rok-90

  - Przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami

  - 2014 rok- 26

  - 2015 rok-0-

  - 2016 rok-0-

  - W gminie Tczew nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  - W gminie Tczew nie utworzono gminnej rady seniorów.

  - Tak, Uchwała Nr XXXIV/205/2017 Rady Gminy Tczew z dnia 15 lutego 2017
  r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tczew
  środków stanowiących fundusz sołecki.

  http://bip.gmina-tczew.pl/Article/get/id,17347.html

  -Zarządzenie nr 125/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 04.08.2016 roku w
  sprawie ustanowienia Regulaminu funduszu sołeckiego Gminy Tczew

  http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,220.html

  -Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Tczew z dnia 17.07.2017 r. w
  sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 rok
  przypadających na poszczególne sołectwa w gminie Tczew

  http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,227.html

  - W gminie  Tczew nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  <http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,227.html>

  *
  <http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,227.html>*

  *Joanna Szlicht <http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,227.html>*

  *Sekretarz Gminy Tczew*
  <http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,227.html>