Instytucja: 

SOKÓŁKA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedz na wniosek o udostepnienie infromacji publicznej przez SOKÓŁKA

  Sokółka 2018.02.05

  EO.O.1431.5.2018JK

  *Sieć Obywatelska *

  *Watchdog Polska*

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
  wpłynął do Urzędu Miejskiego w Sokółce w dniu 31 stycznia 2018 r.
  odpowiadam na informację według kolejności myślników:

  - Tak, obowiązuje:

  http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/90f76ca68c3b660/uchwala_nr_46_343_2.html

  - W gminie Sokółka nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego,

  - W gminie Sokółka nie utworzony gminnej rady oświatowej,

  - Tak, obowiązuje:

  http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/2017/uchwala-nr-543172017.html

  - W latach 2014-2016 Rada Miejska w Sokółce powzięła 336 uchwał,

  - W gminie Sokółka nie przeprowadzano konsultacji na podstawie art. 5a
  ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż uchwała w sprawie trybu
  przeprowadzania konsultacji społecznych została powzięta w połowie 2017
  roku. W latach 2014-2016 odbywały się spotkania z mieszkańcami w różnych
  sprawach bez określonego w uchwale trybu.

  -Tak, w gminie Sokółka jest powołana Młodzieżowa Rada Miejska,

  - W gminie Sokółka nie ma utworzonej rady seniorów,

  - Tak, w gminie Sokółka wyodrębniony został fundusz sołecki:

  http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/3701c3e598432a7/uchwala_nr_07_038_2.html

  - Organ wykonawczy czyli w przypadku gminy Sokółka Burmistrz Sokółki,
  nie wydawał zarządzeń dotyczących realizacji funduszu sołeckiego.
  Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego określane jest w uchwale
  budżetowej na dany rok i jej zmianach. Poniżej link do obowiązującej
  uchwały budżetowej na 2018 rok. W załączniku Nr 9 określone są cele
  przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego:

  http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/2017/uchwala-nr-673962017.html

  - W gminie Sokółka nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  --
  Pozdrawiam
  Joanna Korzeniewska
  Biuro Obsługi Rady Miejskiej w Sokółce
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka
  tel. 85 711 09 00
  fax.85 711 09 11

  Załączniki