'

Instytucja: Suwałki

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Suwałki

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@um.suwalki.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:51

  odczytano w dniu 2018-01-31 07:39.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Suwałki

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. informuję, że:

  1. W Mieście Suwałki obowiązuje uchwała dotycząca inicjatywy lokalnej:

  - Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0621_xi_85_2011.html)

  - Uchwała Rady Nr XLVII/514/2014 z dnia 2014-03-26 o zmianie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0326_xlvii_514_2014.html)

  2. W Mieście Suwałki działa Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

  3. W Mieście Suwałki nie istnieje rada oświatowa.

  4. W Mieście Suwałki obowiązuje Uchwała Rady Nr XXIX/274/08 z dnia 2008-11-26 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_1126_xxix_274_08.html)

  5. Liczba uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Suwałkach w latach:

  2014 - 138

  2015 -156

  2016 – 166

  6. Liczba konsultacji z mieszkańcami:

  2014 - 3

  2015 - 1

  2016 - 4

  7. W Mieście Suwałki utworzono Młodzieżową Radę Miasta Suwałki.

  8. W Mieście Suwałki utworzono Suwalską Radę Seniorów.

  9. W Mieście Suwałki wyodrębniono fundusz sołecki:
  Uchwała Rady Nr VI/57/2015 z dnia 2015-03-25 wyodrębnienia funduszu sołeckiego (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0325_vi_57_2015.html)

  Nie ma zarządzeń wykonawczych, podstawą są corocznie podejmowane uchwały budżetowe:
  http://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/Prawo_Miejscowe/prawo_miejscowe_2016/uchw_nr_xvii_z_dnia_499511c2c00c.html
  http://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/Prawo_Miejscowe/prawo_miejscowe_2016/uchwala-rady-nr-xxviii3302016-z-dnia-28-grudnia-2016r-w-sprawie-budzetu-miasta-suwalk-na-2017-rok.html

  10. W Mieście Suwałki funkcjonuje Suwalski Budżet Obywatelski, realizowany na podstawie uchwał Rady Miejskiej, podejmowanych co roku na rok następny.

  Kwoty przeznaczone na Suwalski Budżet Obywatelski:
  2014 – 1 milion złotych
  Uchwała Rady Nr XLIV/483/2013 z dnia 2013-12-30 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2014 rok (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_1230_xliv_483_2013.html)

  2015 – 2 miliony złotych
  Uchwała Rady Nr L/559/2014 z dnia 2014-06-25 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części

  budżetu miasta na 2015 rok (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0625_l_559_2014.html)

  2016 – 2 miliony złotych
  Uchwała Rady Nr IX/84/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części

  budżetu miasta na 2016 rok (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0624_ix_84_2015.html)

  Z wyrazami szacunku

  Agnieszka Szyszko
  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Urząd Miejski w Suwałkach
  ul. A. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki
  tel. 87 562 82 01
  :•) POGODNE SUWAŁKI