Instytucja: 

MAJDAN KRÓLEWSKI

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAJDAN KRÓLEWSKI

  W odpowiedzi na wniosek informuję ;
  1. W gminie obowiązuje uchwała dotycząca kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego - Uchwała Nr XXVII.223.2017 z dnia 21 listopada 2017r. www.majdankrolewski.pl BIP zakładka Prawo, Uchwały Rady Gminy ,

  2. Nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  3. Nie powołano w Gminie Rady Oświatowej,
  4. Obowiązuje w Gminie Uchwała dot. konsultacji z mieszkańcami Uchwała Rady Gminy Nr XXXII.256.2013 z dnia 14 października 2013r.- www.majdankrolewski.pl BIP zakładka Prawo, Uchwały Rady Gminy,

  5. Liczba podjętych Uchwał :
  Początek kadencji 2014r. - 23 , 2015r.- 56, 2016r. - 81
  5. W latach 2014-2016 przeprowadzono 7 konsultacji

  6. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy
  7. Nie utworzono gminnej rady seniorów
  8. Wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała nr XXXVII.299.2014 z dnia 25 marca 2014r. www.majdankrolewski.pl BIP zakładka prawo, Uchwały Rady Gminy
  9. Zarządzenie Wójta Gminy w załączeniu
  10. Nie funkcjonuje w Gminie budżet obywatelski

  Janina Wójtowicz
  Urząd Gminy
  Majdan Królewski

  Załączniki